top of page

כיפוף פחים


פעולת כיפוף הפח מהווה חלק אינטגרלי מתהליך עיבוד הפח, פעולת הכיפוף מתבצעת בעיקר לאחר פעולת החיתוך (הן על ידי חיתוך בלייזר/גליוטינה/ניקוב). ראשית עובר הפח את החיתוכים המדוייקים לפי התוכנית הנדרשת, ולאחר מכן מבוצע כיפוף באמצעות מכונות ממוחשבות מתקדמות לקבלת כיפוף וקיפול ברמה גבוה.

חברת ברקנית מתמחה כבר 30 שנה בכיפוף פחים.
ברשותינו 3 מכונות לכיפוף פחים לאורכים עד 4 מטר, לעובי של 20 מ"מ.

מכונות לכיפוף פחים :
ברשותינו 3 מכונות לכיפוף פחים לאורכים עד 4 מטר, לעובי של 20 מ"מ.

bottom of page