top of page

 

 

חיתוך בלייזר היא טכנולוגיה שבעזרתה משתמשים בלייזר לחיתוך חומרים שונים הנמצאים בשימוש בפסי יצור. תהליך החיתוך מתבצע על ידי מיקוד קרן לייזר בעלת הספק גבוה, באמצעות מחשב, אל פני החומר המיועד לחיתוך (המתכת). החומר סופג את האנרגיה של הלייזר ובהינתן עוצמה מספקת מגיב בהתכה, אידוי או פיזור.

מה היתרון בחיתוך בלייזר ?

 

היתרון הגדול בשימוש בלייזר הוא בכך שהחיתוך מתבצע ללא מגע מכני. פרט לאנרגיה המוקרנת על החומר אין חיכוך מכני ולכן יש שחיקה פחותה של כלי חיתוך. היעדר החיכוך מאפשר תנועות "חופשיות" יותר, ומגדיל את הגמישות הגאומטרית של החיתוך. קרן לייזר היא בדרך כלל צרה יותר מכלים מכניים ולכן  מאפשרת חיתוך מדוייק הרבה יותר.

חיתוך פחים בלייזר

חברת ברקנית בע"מ מתמחה במתן שירותי חיתוך מתכות בלייזר, ליצירת חיתוכים מורכבים ומדוייקים.
לחברת ברקנית קיימות מכונות לחיתוך לייזר מהחדישות והמתקדמות בישראל.

bottom of page